Inloggen Projecten

Wat is Cross Your Borders?

Cross Your Borders is een driedaags interactief onderwijsproject over armoede
en onrecht in de wereld voor 2, 3 en 4 van havo/vwo. Het project wordt volledig
georganiseerd en uitgevoerd door enthousiaste jongeren. Inhoudelijk sluit
het aan bij o.a. aardrijkskunde, maatschappijleer, economie en geschiedenis.
Ook werken de leerlingen aan competenties als samenwerken, presenteren
en discussiëren. Het project kan bijvoorbeeld dienen als invulling voor een
project- of activiteitenweek. De microkredietdag kan extra worden toegevoegd.

Wilt u meer informatie? Download de informatiebrochure of neem contact op met Geert Brugmans (geert@crossyourborders.nl of 06 41 36 37 91). 

Andere projecten van ons zijn: Globaland (1 & 2 vmbo, 1 havo/vwo), Breaking News (bovenbouw havo/vwo, mbo) en Company FunFair (1 & 2 vmbo/havo/vwo).